Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Một số tranh về đề tài "Vật lộn với Chúa"

 “VẬT LỘN VỚI CHÚA”...

Để có thể “trăm trận trăm thắng” người khác, người ta chỉ cần có sự khôn ngoan “biết người biết ta”. Nhưng, để sống được một cuộc sống thanh thản, an hoà, người ta cần phải biết “chuyện gì không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm cho người khác”, phải biết TỰ KÌM CHẾ mình và THỰC HIỆN TINH THẦN CÔNG CHÍNH. Sự khôn ngoan của loài người không đủ. Người ta cần cả sự khôn ngoan của Chúa. Suy nghĩ chân thực, bởi vậy, bao giờ cũng có nghĩa là “vật lộn với Chúa”...!

Không phải tự nhiên mà có rất nhiều hoạ sĩ, trong đó không ít người ngoại đạo, lại hứng thú như vậy với chủ đề “Jacob vật lộn với Thiên thần” được mô tả trong Sáng thế ký, 32 : 22–32

                                        Tranh của Paul Gauguin, vẽ năm 1888.

Tranh của Alexander Louis Leloir (1865)

Tranh của Eugène Delacroix (1861)

Tranh của FRANCESCO FONTEBASSO (1707 - 1769)


Tranh của Marc Chagall (1967)


Tranh của Marc Chagall (1967)


Odilon Redon
Jacob and the Angel c. 1907


Tranh của Oluf Hartmann (1907)


Tranh của Paul Baudry (1853)


Tranh của Rembrandt (1659)


Nguyên Hưng

(Trích từ sổ tay nghệ thuật Công giáo)

Xem: "Gia-cóp vật lộn với thiên thần" - Tác phẩm nổi tiếng nhất của Paul GauguinĐăng nhận xét

0 Nhận xét