Banner top

Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Các bài đăng gần đây

Xem tất cả
"Năm Âm lịch" (Lunar Year) không đồng nhất với "Lịch Tàu" (Chinese Year)
Bộ Âm lịch đang dùng, là do các giáo sĩ Dòng Tên san định
Một số tranh "Giáng Sinh" của các họa sĩ Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Phước, Nguyễn Anh và William-Adolphe Bouguereau
Tranh “Mừng Chúa Giáng Sinh” của Rembrandt
Hai bức tranh "Mừng Chúa Giáng Sinh" của Paul Gauguin và Conrad von Soest