Banner top

Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Giới thiệu về website

Website tapsanmucdong.net mà bạn đang xem là phiên bản online của Tuyển tập văn thơ Mục Đồng và họa báo Bông Hồng Nhỏ.

Xin mời bạn truy cập xem nội dung một số tập đã được phát hành tại:


Nếu bạn muốn ủng hộ mua báo hoặc cộng tác viết bài, xin xem hướng dẫn tại:
https://www.tapsanmucdong.net/p/lien-he-muc-dong.html

Xin Chúa chúc lành.


Ban mục vụ Văn hóa và Giáo dục
Giáo phận Qui Nhơn
Điện thoại : 0256 3501373

Đăng nhận xét

0 Nhận xét