Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Người Công giáo thờ Đức Maria?

"BẬU GIEO TIẾNG DỮ CHO RỒI BẬU RA" 

* "Bậu", xin mượn lấy một cách gọi chân tình để bài viết này gửi đến một số anh em Cơ Đốc nhân (Tin Lành) "gieo tiếng dữ" tức gieo lời lẽ không đúng về Đức Maria! Gọi là "một số" thôi, nghĩa là vẫn có những Cơ Đốc nhân khiến tôi thiện cảm. Đối với quí bạn ngoài Ki-tô giáo, stt này cũng sẽ giúp hiểu thêm về một khía cạnh trong Ki-tô giáo. 

/1/ "Gieo tiếng dữ" là nói rằng Công giáo thờ phượng Đức Maria.
Nào phải vậy đâu! Bên Công giáo minh định CHỈ THỜ PHƯỢNG CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA mà thôi (trong mầu nhiệm "Một Chúa Ba Ngôi"). Còn Đức Maria là tôn vinh, tôn quí, hết sức tôn quí. 

Đây, nói ngay về sự kiện "Đức Maria hiện ra tại Fatima" với xâu chuỗi Mân Côi trên tay, được biết đến trên toàn cầu. Quí bạn có biết, Đức Maria dạy cứ sau một chuỗi mười kinh thì dâng lên lời nguyện, "Lạy Chúa Jesus xin tha tội cho chúng con (...)". 

Luôn luôn phải hướng tâm tình thờ phượng Chúa Jesus Christ (Giê-su Ki-tô), vì chỉ có Chúa mới đủ năng quyền tha thứ tội lỗi, vì Chúa Jesus là Đấng Cứu độ. 

(đã từng có đề nghị gọi Đức Maria là "Đồng công cứu chuộc", nhưng giáo hội Công giáo bác bỏ, dù tôn kính Đức Mẹ đến mấy đi nữa, thì chỉ có Chúa Jesus là đấng Cứu chuộc duy nhứt mà thôi)

* Chuỗi Mân côi có "5 sự vui", "5 sự thương", "5 sự mừng", "5 sự sáng". Đây, xin dẫn lời suy gẫm "5 SỰ SÁNG". Mời đọc: 

(lời gẫm thứ nhứt) Ðức Chúa Jesus chịu phép rửa tại sông Jordan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời. 

(lời gẫm thứ hai) Ðức Chúa Jesus làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng Ðức Chúa Trời. 

(lời gẫm thứ ba) Ðức Chúa Jesus rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn. 

(lời gẫm thứ tư) Ðức Chúa Jesus biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe lời Người. 

(lời gẫm thứ năm) Ðức Chúa Jesus lập phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa.

=> Luôn là tâm tình con cái của Đức Chúa Trời, khi dành những suy gẫm hướng đến Chúa Jesus.

/2/ Đức Maria hiện ra tại Fatima, khuyên siêng năng cầu nguyện cho "nước Nga trở lại đạo". 

Nữ tu Lucia, một trong ba người được thị kiến cuộc hiện ra của Đức Maria, cho biết - "Trở lại Đạo, tại nước Nga, nghĩa là trở lại Chính thống giáo". 

Thấy gì? Lời cầu nguyện của tín hữu Công giáo đâu phải dành cho Công giáo, mà như lời Đức Maria hướng dẫn, là cầu cho tín hữu Chính thống giáo. 

Rộng ra, nhờ lời khuyên bao dung của Đức Maria, để hiểu thêm rằng: bất luận tín nhân thuộc Công giáo, Tin Lành, hay Chính thống giáo, hết thảy đều là con cái Đức Chúa Trời. 

/3/ Đức Maria là "ĐỨC MẸ" mà tín hữu Công giáo xưng tụng, hơn nữa, Mẹ là "MẸ CỦA CHÚA"! 

Xin nhấn mạnh, danh hiệu "MẸ CỦA CHÚA" được ghi tỏ tường trong Tân Ước Luke 1:41-43 (theo bản dịch Việt ngữ của Tin Lành, bản hiệu đính 2010). 

Bà Elizabeth thốt lên lời tuyên xưng: "MẸ CỦA CHÚA", bởi đâu? Bởi bà "được đầy dẫy Đức Thánh Linh" (cũng theo bản dịch Việt ngữ Tin Lành). 

/4/ Ắt quí bạn đều biết Mẹ Teresa (vị nữ tu, giải Nobel Hòa bình 1979). Có ai "đâm hơi" đi gọi là "bà Teresa" này, "bà Teresa" nọ không? Không. Mà đều gọi là "Mẹ Teresa". Gọi "Mẹ" đâu có nghĩa là thờ phượng, mà là cách gọi tôn quí, trân trọng! 

Vậy, sao không thốt lên lời xưng hô "ĐỨC MẸ", mà ở khá nhiều Cơ Đốc nhân Tin Lành cứ gọi bà Mary này, bà Mary nọ? 

Đâu là tinh thần hiệp một, theo lời dạy của Chúa Jesus? 

"Hiệp một" ở đây, tôi cảm nghiệm rằng, chỉ có thể có được từ sự thấu hiểu Kinh Thánh (Luke 1:41-43)! 

Và từ lòng chân thành đối với Đức Mẹ Mary (Maria). 

/5/ "Hiệp một", mẫu hình này được nhìn thấy - chẳng hạn, nơi cộng đoàn Taizé, cùng nhau học hỏi, suy niệm Kinh Thánh, cầu nguyện bằng lời ca tiếng nhạc đơn sơ nhứt. 

Taizé được bắt đầu từ sáng kiến của Mục sư Roger Schütz. Hàng năm, cả trăm ngàn tín nhân Công giáo và Tin Lành tề tựu bên nhau.

/6/ Đức Maria đau đớn đến xé ruột xé gan khi nhìn thấy Đức Jesus Christ chịu nhục hình khủng khiếp trên thập giá. 

Hãy nghĩ đến nỗi đau tận cùng trong trái tim một người mẹ. 

"Mẹ Maria ơi, thưa mẹ". Học hỏi từ Mẹ lời "xin vâng", trong chương trình Cứu độ của Đức Jesus Christ. 

"Mẹ Mary", "Đức Mẹ Mary" - lời gọi thiết tha, dịu dàng, đẹp đẽ xiết bao.

Gọi "MẸ MARY", mà không thể hay sao? Lẽ nào mở miệng quá khó khăn đến vậy sao? 

Một lần nữa, xin đừng "BẬU GIEO TIẾNG DỮ CHO RỒI BẬU RA"./.

-------------------------------------------------------

Matthew NChuong


o

Đăng nhận xét

0 Nhận xét