Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Một số tranh "Mừng Chúa Giáng Sinh" của Peter Paul Ruben

 MỘT ÍT TRANH “MỪNG CHÚA GIÁNG SINH “ CỦA PETER PAUL RUBENS (1577-1640)

Peter Paul Rubens được coi là nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất của truyền thống Flemish Baroque. Ông là người uyên bác và có sức làm việc khủng khiếp.

Ngoài công việc của một học giả và của một nhà ngoại giao, riêng trong lĩnh vực hội họa, ông đã để lại một số lượng tác phẩm khổng lồ. Danh mục các tác phẩm của ông do Michael Jaffé liệt kê có đến 1.403 tác phẩm, không bao gồm nhiều bản sao được tạo ra trong xưởng của ông.


Quanh các chủ đề “Mừng Chúa Giáng Sinh”, ông cũng đã sáng tác hàng trăm tác phẩm. Ở đây, tôi chỉ giới thiệu ít tác phẩm được thực hiện với qui mô hoành tráng và nổi tiếng nhất...

(Trích từ sổ tay nghệ thuật Công giáo)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét