Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Tranh “Ánh sáng thế gian” của William Holman Hunt


“ÁNH SÁNG THẾ GIAN” CỦA WILLIAM HOLMAN HUNT (1827-1910)

“Ánh sáng thế gian” là một bức tranh sơn đầu trên vải của hoạ sĩ người Anh William Holman Hunt, hoàn thành năm 1853. Bức tranh này được coi là một trong những tác phẩm nghệ thuật tôn giáo quan trọng nhất của phong trào Tiền Raphael ở Anh

Bức tranh mô tả một cảnh trong Kinh thánh, cụ thể là Khải Huyền 3:20, trong đó Chúa Giêsu nói: "Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.”

Hunt vẽ cánh cửa cũ kỹ, không có tay nắm bên ngoài, cỏ mọc um tùm phía trước, để tượng trưng những vấn đề của một tâm hồn khép kín.

Hunt bắt đầu vẽ bức tranh này vào khoảng đầu năm 1850 và hoàn thành vào cuối năm 1853. Ngay sau đó, đầu năm 1854, bức tranh được trưng bày tại Học viện Hoàng gia, và rất nổi tiếng. Hiện tại, bức tranh được đặt trong nhà nguyện tại Keble College, thuộc Viện Đại học Oxford.

Tác phẩm này, có hai phiên bản, do chính Hunt thực hiện. Phiên bản thứ nhất, Hunt vẽ trong khoảng thời gian từ 1851 đến 1856, có kích thước nhỏ hơn tranh gốc. Và phiên bản này, đang được trưng bày tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Thành phố Manchester, Anh, nơi đã mua nó vào năm 1912. Phiên bản thứ hai, Hunt vẽ trong khoảng thời từ 1900 đến 1904, có kích thước lớn hơn tranh gốc. Sau khi được mang đi triển lãm vòng quanh thế giới từ 1905 đến 1907, năm 1908, phiên bản này được chuyển về treo ở Nhà thờ St Paul-London.

NGUYÊN HƯNG
(Trích từ sổ tay nghệ thuật Công giáo-2014)

William

2014

Đăng nhận xét

0 Nhận xét