Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

LỄ TẤN PHONG ĐỨC CHA GALIBERT LỢI TẠI GÒ THỊ NĂM 1879 - Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính

LỄ TẤN PHONG ĐỨC CHA GALIBERT LỢI 

TẠI GÒ THỊ NĂM 1879

Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính


Đăng nhận xét

0 Nhận xét