Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Ý nghĩa về Thập Giá

 Ý NGHĨA VỀ THẬP GIÁ 


Chữ THẬP GIÁ có nghĩa là GIAO ƯỚC. Nó có hình chữ T vì đây là ký hiệu của GIAO ƯỚC giữa Thiên Chúa với con người, nét dọc là TRỜI và nét ngang là ĐẤT. Nó lại là chữ cuối cùng trong bảng chữ cái Do-thái, vì THẬP GIÁ là ký hiệu, là chữ ký của Thiên Chúa (bên lập giao ước) và con người (bên nhận giao ước).
Chữ THẬP GIÁ có giá trị là 400, số 400 là sự hoàn hảo của số 4. Chúa Giê-su xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít, mà chữ đầu tiên của vua Đa-vít có giá trị là 4. Chúa Giê-su là VUA VŨ TRỤ, vũ trụ này có 4 hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc), vũ trụ này lại có 4 mùa (Xuân, Hạ, Thu, Đông). Sức mạnh là ở đôi bàn tay, 2 bàn tay có 10 ngón, nên số 10 tượng trưng cho sức mạnh. Chúa Giê-su là sức mạnh của Thiên Chúa, là TAY HỮU của Chúa Cha. Nên số 4x10=40, số 40 kinh thánh dùng để chỉ thời gian đã đến hồi viên mãn trong Thiên Chúa. Số 4x10x10 = 400, kinh thánh dùng để chỉ sự khao khát tột cùng và chờ đợi Thiên Chúa sẽ thực hiện GIAO ƯỚC của Người.  

BỐN MƯƠI NGÀY CHAY THÁNH là thời gian đã đến hồi viên mãn nơi Đức Giê-su Ki-tô. 

- Lụt hồng thủy, mưa 40 ngày đêm: “Cơn hồng thủy kéo dài bốn mươi ngày trên mặt đất.” (St 7:17). 

- Dân Israel chịu thử thách 40 năm trong sa mạc. “Theo số ngày các ngươi đã đi dò thám đất – bốn mươi ngày – mỗi ngày tính là một năm, các ngươi sẽ phải gánh chịu tội ác của các ngươi bốn mươi năm, và các ngươi sẽ biết Ta trừng phạt những kẻ bất tuân như thế nào.” (Ds 14:34). 

- Thành Ni-ni-vê ăn chay 40 ngày. “Ông Giô-na …Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ. Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.” (Gn 3:4-5). 

- Chúa Giê-su ăn chay 40 ngày trước khi cuộc đời công khai. “Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.” (Lc 4:2). 

Mùa chay thánh, Giáo hội mời gọi con cái HÃY TRỞ VỀ VỚI THIÊN CHÚA, VÀ GIỮ GIAO ƯỚC VỚI NGƯỜI. GIAO ƯỚC mà Thiên Chúa đã thiết lập với chúng ta từ ngàn xưa. GIAO ƯỚC ấy được Chúa Giê-su kiện toàn trên THẬP GIÁ.

Phê-rô Nguyễn Công Văn OSM

Đăng nhận xét

0 Nhận xét