Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ BỘ SÁCH "Hướng đến 400 năm Văn học Công giáo Việt Nam (1632 - 2032) - Lm. Gioan Võ Tá Khánh

 THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ BỘ SÁCH

"Hướng đến 400 năm Văn học Công giáo Việt Nam (1632 - 2032)

tặng các thầy chủng viện và các sinh viên nam nữ tu sĩ

Lm. Gioan Võ Tá Khánh


Đăng nhận xét

0 Nhận xét