Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

[Infographic] Bối cảnh lịch sử các sách Cựu Ước

 Trong việc tìm hiểu, học hỏi và nghiên cứu Kinh Thánh, việc đặt bản văn vào đúng bối cảnh lịch sử mà nó phản ánh là một yếu tố rất quan trọng để hiểu các ý nghĩa của bản văn ấy. Vì thế, trong infographic này, chúng tôi cung cấp một cái nhìn tổng quan về bối cảnh lịch sử của các sách trong bộ Cựu Ước.
Thực tế, lịch sử hình thành Kinh Thánh không tiến triển song song với lịch sử dân tộc Do Thái. Nghĩa là, có những sách tuy viết về một sự kiện lịch sử nào đó nhưng lại được viết rất lâu sau sự kiện ấy. Vì thế xin lưu ý, đây là bối cảnh lịch sử mà quyển sách nói đến chứ không phải là lịch sử hình thành các sách Cựu Ước.

nguồn: https://cunghocloichua.org/infographic-boi-canh-lich-su-cac-sach-cuu-uoc/


Đăng nhận xét

0 Nhận xét