Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Vài bức tranh "Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng" của Lê Phổ

 VÀI BỨC TRANH “ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH VÀ CHÚA HÀI ĐỒNG” CỦA LÊ PHỔ (1907-2001)Lê Phổ là một Phật tử, mà theo Jean-François Hubert, mãi về gần cuối đời, mới chuyển sang Công giáo. Nhưng rất sớm, từ giữa những năm 1930, đầu những năm 1940, ông đã vẽ những bức tranh về “Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng”. 

Những bức tranh ông vẽ “Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng” (mà tôi có hình ảnh), đều là những bức tranh tuyệt đẹp...


Nguyên Hưng


Đăng nhận xét

0 Nhận xét