Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Tranh "Thiên Chúa đã được sinh ra để cứu chuộc nhân loại" của Marc Chagall

 "Thiên Chúa đã được sinh ra để cứu chuộc nhân loại", tranh vẽ năm 1950, của Marc Chagall (1887-1985). Bức tranh được xem là để thể hiện tinh thần dấn thân của người Thiên Chúa giáo, thể hiện triết lý sống của chính tác giả...


Marc Chagall là một nghệ sĩ Nga-Pháp gốc Do Thái liên quan đến nhiều phong cách nghệ thuật chính và là một trong những nghệ sĩ thành công của thế kỷ 20. Ông là một nghệ sĩ hiện đại ngay vào lúc ban đầu, tạo ra các tác phẩm hầu như với tất cả vật liệu nghệ thuật, bao gồm các bức tranh minh họa sách, kính màu, sân khấu, gốm sứ, thảm và in mỹ nghệ.

Nhà phê bình nghệ thuật Robert Hughes gọi Chagall là "nghệ sĩ Do Thái tinh túy của thế kỷ XX." Theo sử gia nghệ thuật Michael J. Lewis, Chagall được coi là "người sống sót cuối cùng của thế hệ đầu tiên của châu Âu hiện đại." Trong nhiều thập kỷ, ông "cũng được kính trọng như là nghệ sĩ Do Thái ưu việt trên thế giới”...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét