Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Tranh "Giáng sinh" của họa sĩ Nguyễn Siên"Giáng sinh", tranh sơn dầu vẽ năm 1961, của họa sĩ Nguyễn Siên (sinh năm 1921)

Nguyễn Siên là giáo sư, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn - trước 1975.

Tranh thuộc bộ sưu tập của cố linh mục Đa Minh Trần Thái Hiệp.

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét