Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

"Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng" - tác phẩm nghệ thuật Công giáo Trung Quốc cổ xưa nhất

“ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH VÀ CHÚA HÀI ĐỒNG”-TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT CÔNG GIÁO TRUNG QUỐC CỔ XƯA NHẤT.


Bức tranh lụa bồi trên giấy này, được giám đốc điều hành Field Museum ở Chicago, tên Berthold Laufer mua lại vào năm 1910, từ một gia đình nổi tiếng ở Tây An, Trung Quốc, gia đình đã sở hữu bức tranh qua nhiều thế hệ.

Trên tranh có dấu triện tên Tang Yin, một nghệ sĩ nổi tiếng sống từ khoảng năm 1470 đến năm 1523. Như vậy, theo các nhà nghiên cứu, đây là bức tranh Công giáo Trung Quốc cổ xưa nhất được tìm thấy và còn lại...

Nguyên Hưng

(Trích từ sổ tay nghệ thuật Công giáo-2018

Đăng nhận xét

0 Nhận xét