Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Bức tranh “Chúa Giêsu với người đàn bà bị kết tội ngoại tình” của Bruce H. Smith


 

Bức tranh “Chúa Giêsu với người đàn bà bị kết tội ngoại tình” của Bruce H. Smith vẽ năm 2010 này, thoạt trông, như cảnh diễn trong một vỡ hài kịch đầy khoa trương, cường điệu và kệch cỡm...

Nhưng nghĩ lại, hình như nó rất thực. Chẳng phải con người ta ngày nay, vẫn đang đấu tố, kết tội nhau còn sỗ sàng, ồn ào, hung hăng hơn cả vậy sao?!


Nguyên Hưng


Đăng nhận xét

0 Nhận xét