Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

VĂN TẾ ÔNG NĂM - Chú Ba hàng xóm

 VĂN TẾ ÔNG NĂM

Nỗi lòng kính dâng các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam 

Chú Ba hàng xóm


                                        Thưa ông Năm kính mến

                                        Bọn tôi ở gần đây

                                        Thương xưa ông thánh thiện

                                        Hằng năm vẫn nhớ ngày.

 

                                       Muốn góp cây nhang lẻ

                                       Vào bát nhang sum vầy

                                       Mà năm nào cũng thế

                                       Giỗ cứ bị hụt ngày.

 

                                       Hình như đám con cháu

                                       Sợ bọn tôi quấy rầy

                                       Luôn rủ nhau làm sớm

                                       Bọn tôi biết sao đây.

 

                                       Năm nay lại về giỗ

                                       Ray rứt vẫn chút này

                                       Đèn nhà ông riêng tỏ

                                       Ngoài ngõ chẳng ai hay.

                                       Thương thay!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét