Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

5 cách đơn giản để giúp các linh hồn nơi luyện ngục

 5 CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ GIÚP CÁC LINH HỒN CÒN TRONG NƠI LUYỆN NGỤC Bạn thân mến, chúng ta vẫn đang sống trong những ngày của Tháng 11, đây là khoảng thời gian lý tưởng để giúp các linh hồn qua việc cầu nguyện và các hành động yêu thương và bác ái. Đây cũng là thời điểm tốt để ý thức rằng chúng ta là tội nhân và cần phải tiếp tục củng cố linh hồn của mình để có thể vào Thiên Đàng. Và dưới đây là một vài gợi ý để chúng ta có thể thực hiện để hiệp thông cùng các linh hồn nơi luyện ngục.

🔸 Lần chuỗi Mân Côi

Kinh Mân Côi có sức mạnh tẩy luyện linh hồn khỏi các vết nhơ tội lỗi và giúp thấm đượm ơn lành. Chính Đức Mẹ đã phán với Thánh Đaminh rằng: “Một trong những hiệu quả chính của Kinh Mân Côi chính là cứu rỗi các linh hồn trong luyện ngục”.

🔸 Cầu nguyện với lời nguyện của Thánh Gertrude

Chúa đã mặc khải cho Thánh nữ Gertrude rằng lời nguyện này sẽ giải thoát 1000 linh hồn nơi luyện ngục mỗi khi đọc. Lời nguyện này cũng được mở rộng bao gồm cả những người tội lỗi đang còn sống.

🔸 Làm việc bác ái và hy sinh

Đức Giáo Hoàng Benedicto XVIII từng nói: “Nếu muốn trả nợ nhanh chóng trong luyện ngục, tốt hơn là nên trả ngay ở đời này bằng việc làm phúc bố thí, giúp đỡ các cơ quan từ thiện bác ái”. Hãy làm những việc bác ái với ý định giảm giúp các linh hồn giảm bớt đau khổ nơi luyện ngục.

🔸 Thăm viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn

Trong tháng 11 này, hãy nhớ đến và thêm lời cầu nguyện dành cho những người đã qua đời trong giáo xứ và trong gia đình chúng ta bằng việc thăm viếng họ nơi nghĩa trang hay nhà chờ phục sinh. Đó là cách mà chúng ta thể hiện sự liên đới trong tình yêu và niềm tin vào sự phục sinh trong Đức Kitô.

🔸 Xin lễ và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn

Thánh lễ chính là một trong những cách hữu hiệu để cầu nguyện cho các linh hồn và có giá trị cứu rỗi các linh hồn. Hãy tham dự thánh lễ một cách sốt sắng, không chỉ để ca tụng Thiên Chúa mà còn để mang lại lợi ích cho bản thân và các linh hồn.

💜 Hãy tiếp tục dâng lời cầu nguyện, những việc hy sinh và tham dự thánh lễ để hiệp thông cùng các linh hồn nơi luyện ngục, đặc biệt là những người thân yêu trong gia đình và giáo xứ chúng ta.

Nguồn: Đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu Tân Việt.

Ad MAT💎

#TNTTVN #VDTNTTVN

#Cầu_nguyện_cho_các_linh_hồn

#TNTT_Tân_Việt

---------------------------------------------------

Chúa mặc khải cho Thánh nữ Gertrude rằng lời nguyện sau đây sẽ giải thoát 1000 linh hồn nơi Luyện ngục mỗi khi đọc.Lời nguyện này cũng được mở rộng bao gồm cả những người tội lỗi đang còn sống.

Đức Mẹ cũng mặc khải rằng nếu chúng ta đọc những lời nguyện này, “chúng ta sẽ cứu rất nhiều linh hồn, rất nhiều linh hồn!”  

“Những Thương Tích của Chúa là kho tàng của những kho tàng dành cho các linh hồn nơi Luyện ngục.”

“Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các Thánh Lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con.  Amen.

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. ”

Đăng nhận xét

0 Nhận xét