Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

5 bức tranh chủ đề "Làm sạch Nhà Chúa" của El Greco

 5 bức tranh chủ đề “Làm sạch Nhà Chúa” (Cleansing of the Temple) vẽ ở các thời điểm khác nhau, với các phong cách khác nhau của El Greco (1541-1614)

Vẽ năm 1568.

Vẽ năm 1571.

Vẽ năm 1595.

Vẽ năm 1600.


Vẽ năm 1609

Việc El Greco nhiều lần vẽ về chủ đề này, cho thấy với ông, ý nghĩa “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” trong câu chuyện Kinh Thánh là hết sức quan trọng. Và sự thay đổi hình thức thể hiện, đối với ông, là cả một nổ lực khám phá tư tưởng chủ đề và cả sự khái quát trong diễn ngôn hội hoạ...

(Thời mới bước vào tìm hiểu hội họa-mấy chục năm trước-mỗi lần thấy loạt tranh như thế này, tôi sướng run người. Bởi đó là cơ hội rất tốt-qua so sánh, đối chiếu-để hiểu khả năng biểu hiện, khái quát trong ngôn ngữ hội họa, và cả về tính hình tượng của bố cục v.v...)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét