Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

NỖI NIỀM TỪ GAN RUỘT CHẢY RA ĐẦU NGỌN BÚT - Tuệ Mỹ

NỖI NIỀM TỪ GAN RUỘT CHẢY RA ĐẦU NGỌN BÚT 

(Đọc tập trường ca "Hàn Mặc Tử và bóng đêm ở Qui Hòa" của Trần Vạn Giã NXB Hội  Nhà Văn 2020) 

Tuệ Mỹ


Đăng nhận xét

0 Nhận xét