Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

NHÀ VĂN BÙI CÔNG THUẤN: Cần “làm cho đức tin Kitô giáo trở nên một thành phần của di sản văn hoá” - Nguyễn Thanh Xuân

 NHÀ VĂN BÙI CÔNG THUẤN - Thư ký Ban Mục vụ Văn hóa GP Xuân Lộc:

Cần “làm cho đức tin Kitô giáo trở nên một thành phần của di sản văn hoá”

(Trích Tông huấn “Giáo hội tại châu Á”)

Nguyễn Thanh XuânĐăng nhận xét

0 Nhận xét