Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

[Clip] Tọa đàm trực tuyến về văn học Công giáo ngày 19/9/2021 (phần tiếp theo)

 [Clip] Tọa đàm trực tuyến về văn học Công giáo ngày 19/9/2021


Xin kính mời quý vị xem tiếp các phần còn lại của buổi Tọa đàm "Văn học Công giáo đương đại" diễn ra vào sáng 19/9/2021.

Phần 3: Bước dò dẫm của các cây bút nữ (Nữ tu Anna Nguyễn Thị Bích Hạt, Dòng MTG Thủ Đức).

 

 Phần 4: Văn học Công giáo Tây Nguyên (Nhà nghiên cứu Lê Phêrô Minh Sơn, GP. Kontum).

Phần 5: Vài nét về văn học Công giáo trong nước từ 1975 tới nay (Nhà văn Maria Nguyễn Thị Khánh Liên, Gp. Nha Trang).

Phần 6: Khích lệ các tác giả văn Công giáo (Nhà văn Phêrô Nguyễn Văn Học, Gp. Hà Nội). 

Phần 7: Du lịch văn học tại Bình Định?  (Ts. Lê Nhật Ký, Đại học Quy Nhơn). 

Phần cuối: Hướng tới một giải văn học Công giáo toàn quốc (Lm. Gioan Phêrô Trăng Thập Tự, Gp. Qui Nhơn). 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét