Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

NĂM "ĐỒNG HÀNH VỚI GIỚI TRẺ" Chúng ta chia sẻ ra sao với người nghèo? - Lm. Giuse Lê Quang Uy

NĂM "ĐỒNG HÀNH VỚI GIỚI TRẺ"

Chúng ta chia sẻ ra sao với người nghèo? 

Lm. Giuse Lê Quang Uy

Đăng nhận xét

0 Nhận xét