Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

NGÀY MỞ TAY - Cao Gia An, S.J

NGÀY MỞ TAY

Cao Gia An, S.J

Khi dâng lễ cầu cho ai thì Linh mục có cần rao tên người đó không?


Đăng nhận xét

0 Nhận xét