Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

ĐÊM CHÂU NGỌC - An Thiện Minh

ĐÊM CHÂU NGỌC

“Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu.” (Kn 18, 14-15)

Kết quả hình ảnh cho chúa giáng sinh 

                                                                     Đêm sương tĩnh lắng không gian
                                                                     Nghe lòng Gió hát tơ vàng sóng yêu  
                                                                     Đêm Tình Ánh Sáng huyền siêu
                                                                     Chiếu đời tăm tối mở triều thiên ân

                                                                     Đêm châu ngọc… tỏa tinh vân!
                                                                     Kinh giăng lấp lánh cung trần xôn xang
                                                                     Đêm hồng phúc… thắm bình an!
                                                                     Vần thương nở đóa khải hoàn tâm linh     

                                                                     Kìa! Đêm vỗ nhịp nhân sinh!
                                                                     Đức Khôn Ngoan đến tự tình ý thơ
                                                                     Ôm màu bụi đất nguyên sơ
                                                                     Dìu vào Chân Lý bến bờ thanh yên
  
                                                                     Kìa! Đêm mở cửa linh thiêng!
                                                                     Tim Trời hòa điệu sóng miền nhân gian
                                                                     Miết từng khắc khoải đa đoan
                                                                     Thắm tràn ân sủng thành toàn ước mơ

                                                                     Đêm huyền diệu… ánh thiên cơ
                                                                     Phút giây ngời ngợp câu chờ vỡ toang
                                                                     Đêm linh thánh… rực huy hoàng!
                                                                     Hồn say thần nhạc tim choàng Ý Thiên

                                                                     Đêm thanh mọng khiết Vô Biên
                                                                     Ngày đời hữu hạn bỗng viền Cao Xanh  
                                                                     Lòng reo tấu khúc vinh danh
                                                                     Niềm vui Cứu Độ ơn lành thế nhân!

                                                                                                                    An Thiện Minh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét