Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

XIN ƠN TOÀN XÁ

XIN ƠN TOÀN XÁ


Dưới hoàng hôn gió se se
Khói sương mờ mịt đã nghe lạnh dần
Đất trời sâu nặng tình thân
Bước chân tìm kiếm mộ phần nhớ thương.

Bâng khuông còn mãi vấn vương
Nhớ người xa khuất cuối đường trần gian
Khăn lau đã thấm lệ tràn
Từ khi vắng bóng non ngàn biệt ly!

Trăm năm đâu có là chi
Bóng câu dồn dập khác gì thoáng mây
Thời gian vẫn có là đây
Nào ai tắt nắng dùng dây buộc đời!

Thành tâm nguyện khấn muôn lời
Hương lòng tha thiết giữa trời tiến dâng
Ơn thiêng ban thưởng phúc phần
Linh hồn các đẳng hồng ân hưởng nhờ.

Lễ dâng sốt sắng tôn thờ
Lãnh muôn ân xá vô bờ yêu thương
Hy sinh một phút kính nhường
Niềm tin cho thấy tỏ tường ơn Cha.

05/11/2019
Suối Ngàn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét