Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

HÌNH ẢNH CUỘC GẶP GỠ, TRAO GIẢI SÁNG TÁC CHO TUỔI THƠ

HÌNH ẢNH CUỘC GẶP GỠ, TRAO GIẢI SÁNG TÁC CHO TUỔI THƠ
Hai ngày sinh hoạt họp mặt
trao giải Sáng Tác Cho Tuổi Thơ (21-9-2019)
và hành hương Dấu Chân Hàn Mạc Tử(22-9-2019)
tại Quy Nhơn.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét