Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Một kinh cầu của người tuổi đời đang chồng chất

MỘT KINH CẦU CỦA NGƯỜI TUỔI ĐỜI ĐANG CHỒNG CHẤT 

- A PRAYER FOR THOSE GROWING OLDLạy Chúa, Ngài biết con đang già đi.
Xin giữ con không trở thành ba hoa và luôn bị thôi thúc nghĩ mình phải phát biểu ý kiến về mọi vấn đề.
Xin giải thoát con khỏi nỗi thèm thuồng thích sửa sai mọi chuyện của bàn dân thiên hạ. 
Xin cứu con khỏi tật lập đi lập lại liên tu bất tận những chi tiết tầm thường -
nhưng chắp cách cho con đi ngay được vào điểm cần phải nói.
Xin dán miệng con lại mỗi khi con lên cơn muốn ca cẩm về những đau nhức của mình -
chúng cứ tăng dần theo năm tháng mà càng ngày con lại càng thấy ngọt ngào khi kể lể về chúng hơn.
Xin dạy cho con bài học vinh quang là đôi khi con cũng có thể sai lầm.
Xin làm con nên chu đáo với người khác nhưng không tọc mạch - hữu ích mà không 'chỉ huy'.
Có cả một kho tàng kinh nghiệm và minh triết như con mà không được dùng thì cũng buồn Chúa nhỉ.
Nhưng Chúa ơi, Ngài biết, con muốn có vài bạn thân trong chặng cuối cuộc đời.
AMEN.

- Tác giả vô danh


A PRAYER FOR THOSE GROWING OLD


Lord, you know I am growing older.
Keep me from becoming talkative and possessed 
with the idea that I must express myself on every subject.
Release me from the craving to straighten out everyone's affairs.
Keep me from the recital of endless detail.
Give me wings to get to the point.
Seal my lips when I am inclined to tell of my aches and pains.
They are increasing with the years 
and my love to speak of them grows sweeter as time goes by.
Teach me the glorious lesson that 
occasionally I may be wrong.
Make me thoughtful but not nosey;
helpful but not bossy.
With my vast store of wisdom and experience
it does seem a pity not to use it all.
But You know, LORD, that I want
a few friends at the end.
AMEN
- Author unknown

Đăng nhận xét

0 Nhận xét