Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Xin vâng theo thánh ý Chúa
Johann Sebastian Bach ( 1685 – 1750 ) là một nhạc sĩ Công Giáo lừng danh người Đức, khi về già lâm phải căn bệnh trầm trọng có thể gây ra chứng mù lòa.

Một hôm, có người bạn đến báo tin có một bác sĩ giỏi về nhãn khoa mới tới thành phố, và ông ta sẵn sàng chữa đôi mắt cho nhạc sĩ bằng một cuộc giải phẫu. Nhạc sĩ thành tâm trả lời người bạn quý: “Xin vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa, tôi nhận lời !”

Công việc chữa trị được tiến hành, nhưng 4 ngày sau đó, khi mở băng, trước sự hồi hộp đợi chờ của thân nhân chung quanh giường bệnh, nhạc sĩ đã trả lời: “Xin vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa, tôi vẫn chẳng trông thấy gì cả!” Mọi người nghe vậy thì bật khóc vì thương cảm, bản thân ông cũng không khỏi xúc động, bầu khí như chùng xuống trong sự buồn đau.

Thế nhưng, thật bất ngờ, nhạc sĩ đã cố trấn tĩnh, cất tiếng cười vang tràn đầy lạc quan: “Ơ hay, tôi đã bảo là xin vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa cơ mà. Nào, xin mọi người hãy hát lên cho tôi bản nhạc mà tôi thích nhất, đó là bài “Những Điều Chúa Làm, Ngài Đều Biết Rõ!”

Trích NỐI LỬA CHO ĐỜI
http://www.giesuchanhlongthuong.net/vuot-qua-so-phan/xin-vang-theo-thanh-y-chua/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét