Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Lời nguyện "Abba, Cha ơi"


LỜI NGUYỆN “ABBA, CHA ƠI !”

Con không thể đọc “Abba, Cha ơi !” nếu không chứng tỏ bằng chính cuộc sống của mình, là con có một mối liên hệ Cha-con với Thiên Chúa là Cha.

Con không thể đọc “chúng con” nếu con cứ sống trong một tinh thần hẹp hòi khép kín, và nghĩ rằng trên trời chỉ có một chỗ dành riêng cho Giáo Hội của con mà thôi.

Con không thể đọc “Danh Cha cả sáng” nếu con là một người đã kêu cầu đến Danh Cha, mà lại không cố gắng sống nên thánh.

Con không thể đọc “Nước Cha trị đến” nếu con không dùng hết năng lực của mình để xúc tiến cho nhanh ngày Cha sẽ lại đến.


Con không thể đọc “Ý Cha thể hiện” nếu con không đồng ý nhưng lại cứ muốn nổi loạn chống lại ý ấy của Cha.

Con không thể đọc “dưới đất cũng như trên Trời” nếu con không sẵn sàng tận hiến đời con dưới thế nầy để phục vụ Cha.

Con không thể đọc “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” nếu con không thay đổi lối sống vốn chỉ dựa trên sự lợi dụng người khác.

Con không thể đọc “và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” nếu con vẫn cứ giữ hiềm khích, thù hận và tức giận chống lại anh em con, hoặc ganh tị với họ.

Con không thể đọc “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” nếu con cứ để cho chính mình ở lại trong một hoàn cảnh mà con có thể dễ dàng rơi vào chước cám dỗ.

Con không thể đọc “nhưng cứu chúng con cho khỏi Sự Dữ” nếu con không chịu sẵn sàng chiến đấu bằng tinh thần của mình chống lại Sự Dữ, với vũ khí là lời cầu nguyện.

Và con cũng không thể đọc “Amen” nếu con không thêm rằng: “bằng bất cứ giá nào”, vì con phải trả giá rất nhiều mới nguyện được lời kinh ấy một cách hết sức khiêm cung.

W.M. GRASS, một nhà tu đức học
Ephata biên tập
http://www.giesuchanhlongthuong.net/tam-ca-nguyen-cau/loi-nguyen-abba-cha-oi/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét