Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Xin Mẹ


* Anna Nguyễn Hải Hòa (Gx.Cây Rỏi)

Ôi lạy Đức Nữ Trinh
Cho con thêm can trường
Trong những lúc sầu vương
An tâm bước trên đường.

Ôi lạy Đức Nữ Trinh
Cho tâm con sám hối
Khi con đang lạc lối
Trở lại với an bình.

Ôi lạy Đức Nữ Trinh
Cho con thêm vững lòng
Khi con đang thất vọng
Biết vững vàng cậy trông.

Ôi lạy Đức Nữ Trinh
Cho con thêm sức mạnh
Lúc bệnh tật nguy nan
Để nỗi đau phai tàn.

Ôi lạy Đức Nữ Trinh
Giục con đến với Chúa
Để cuộc sống mai này
Được hưởng phúc trường sinh.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét