Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thơ: Bình sành dễ vỡ

BÌNH SÀNH DỄ VỠ

Kính tặng Linh mục của Chúa.

Mỏng manh cũng chiếc bình sành
Lỡ tay đánh rớt tan tành Chúa ơi
Con là Linh Mục đời đời
Nguyện đi theo Chúa rõ Lời truyền nhân.

Là môn đệ phải xứng phần
Truyền rao Lời Chúa những lần khó khăn
Đường đời muôn cảnh nhọc nhằn
Ỉ ôi, ai oán băn khoăn nỗi gì.

Con đường đã chọn bước đi
Cho dù gian khổ có chi lạ thường
Lòng thao thức những đêm trường
Sống cho xứng đáng tình thương gọi mời.

Ơn trên đổ xuống cuộc đời
Linh Mục của Chúa rạng ngời niềm tin
Trong yêu thương Chúa giữ gìn
Bình sành đâu dễ phụ tin giữa đời.

Trong gian nan giữ nụ cười
Sẻ chia khốn khó với người tang thương
Nguồn chân lý soi dẫn đường
Chúa là sự thật chẳng vương lụy gì.

Đời con Linh mục mấy khi
Bình sành dễ vỡ có gì Chúa thương
Yêu thương chẳng phải đo lường
Sống trong ơn nghĩa luôn vương vấn tình.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét