Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Mẹ ơi!* Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Gx.Kỳ Tân)

Tháng Hoa- tháng Mẹ lại về
Nơi nơi chốn chốn tràn trề Mẫu ân

Hoa lòng thành kính hiệp dâng
Lời kinh vang vọng chín tầng trời cao
Chúng con trần thế lao đao
Ngước trông lên Mẹ- ngôi sao chỉ đường
Mẹ ơi, Mẹ hãy đoái thương
Ban cho khắp chốn, muôn phương an bình
Mẹ ơi, củng cố, giữ gìn
Đoàn con trần thế đức tin vững vàng
Mẹ dìu qua khỏi nguy nan
Ngày sau đoàn tụ thiên đàng hằng mơ.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét