Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Lời nguyện cho giấc ngủ


LỜI NGUYỆN CHO GIẤC NGỦ

Tin, bài liên quan: Lời cầu nguyện của một người bị bệnh mất ngủ


Chúa ơi,

Cám ơn Chúa về ngày hôm nay.

Cám ơn Chúa về sự an toàn của con và của những người con thương yêu.

Khi con đi vào giấc ngủ, mong những giờ này cho con an bình.

Mong chúng đem đến sự chữa lành cho tâm trí và thể xác của con.

Trong khi con ngủ, thưa Chúa, hãy ban phước cho thế giới.


Nơi đâu có đau đớn,

nơi đâu có những người không chỗ ngủ,

những người đang đau đớn và những người đang chết,

mong những thiên thần của Chúa đến với họ và chăm lo trái tim của họ.

Chúa ơi,

hãy để dòng ánh sáng chảy vào.

Hãy dùng những giờ con ngủ.

Hãy chuẩn bị cho con, trong những giờ giấc nghỉ ngơi,

cho việc phụng sự lớn hơn cho Chúa.

Mong sao ánh sáng đang bao quanh con bây giờ, ngày mai, sẽ chiếu sáng qua bản thân con.

Hãy làm mềm trái tim của con.

Cám ơn, Chúa.

Amen.

~ Marianne Williamson

Nguyễn Minh Hiển dịch


Dear God,

Thank you for this day.

Thank you for my safety and the safety of my loved ones.

As I enter sleep, may these hours give me peace.

May they bring healing to my mind and body.

While I sleep, dear Lord, please bless the world.

Where there is pain,

where there are people who have no place to sleep,

who suffer and who die,

may Your angels come unto them and minister to their hearts.

Dear Lord,

Please let the light stream in.

Please use my hours of sleep.

Please prepare me, during these hours of rest,

for greater service to You.

May the light that surrounds me, tomorrow shine through me.

Soften my heart.

Thank You, Lord.

Amen

Đăng nhận xét

0 Nhận xét