Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Tấm lòng con


* Đôminicô Nguyễn Đình Văn (ĐH Khoa học Huế)

Xin dâng Thánh Mẫu vinh quang
Bài thơ con viết muộn màng tâm tư

Mẹ ơi! Con mãi chần chừ
Quên lời của Chúa thuở từ rất xưa
Mẹ ơi! Con nói sao vừa
Bao nhiêu nguy khốn con chưa trở về
Biết rằng Mẹ đợi mải mê
Biết rằng Mẹ ngóng ê chề lệ tuôn…

Hôm nay, chiều vàng lắng buông
Con về bên Mẹ yêu thương vô ngần
Giàu sang phú quí chẳng cần
Xây duyên tình Chúa kết thân tình Người
Tháng Năm hoa nở đẹp tươi
Lòng con dâng Mẹ cuộc đời bê tha.

Nguyện xin lời Mẹ với Cha
Con tin Cha sẽ bỏ qua tội tình
Hoa lòng như nến lung linh
Tay con Mẹ nắm Phục Sinh cõi lòng.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét