Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thơ: Chay

CHAY


Con Chay lời nói tổn thương
Con Chay cả những gieo vương não sầu
Con Chay giận dữ dâng cao
Con Chay gây những lao đao đến người .

Con Chay cao ngạo lên ngôi
Con Chay cưa đổ người cao hơn mình
Con Chay trong chính tâm tình
Con Chay lời nói bất bình ghét ghen.

Con Chay lề thói bon chen
Con Chay xét đoán về anh em mình
Con Chay ích kỷ nảy sinh
Con Chay nuôi mãi hận tình người gieo.

Mùa Chay xin giúp con theo
Biết nuôi hy vọng để đeo đến cùng
Nuôi thêm kiên nhẫn khoan dung
Nuôi thêm cầu nguyện giúp lòng an vui.

Nuôi thêm phó thác nơi Người
Nuôi thêm tin tưởng Chúa thời dõi trông
Con không xin thoát bão giông
Chỉ xin Ngài mãi đồng hành cùng con .

Ngài luôn soi sáng vẹn tròn
Xót Thương là chính con đường Mùa Chay. 
Mùa Chay
5/3/2019

Đăng nhận xét

0 Nhận xét