Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thơ: Bi quan tiêu cực lạc quan tích cực

BI QUAN TIÊU CỰC
LẠC QUAN TÍCH CỰC


Điều răn của Chúa khắt khe
Con không làm nổi con e chẳng tròn
Mới nghe đã thấy mỏi mòn
Mấy ai làm nổi thôi con đầu hàng

Muốn vào được nước thiên đàng
Chứng nhân sống đạo hiên ngang anh hùng
Niềm tin tôi luyện kiên trung
Ăn ngay sống thẳng bao dung ôn hòa

Anh em yêu mến thứ tha
Siêng năng bác ái thật thà thương yêu
Viếng thăm người khổ cô liêu
Tu tâm sửa đổi những điều làm sai

Vui lòng Thiên Chúa an bài
Bi quan sầu thảm không hài chẳng vui
Tương lai mù mịt đen thui
Buồn sầu tiêu cực chôn vùi chúng ta

Lạc quan vui sống hiền hòa
Hăng say tích cực thăng hoa trăm bề
Vượt qua đau khổ nhiêu khê
Thiên đàng chờ đón ngày về vinh quang

Người lười tiêu cực bẽ bàng
Lương tâm lo lắng bàng hoàng lắm thay
Siêng năng tích cực đắm say
Vững tin có Chúa hằng ngày đỡ nâng

Lê Danh Dương

Đăng nhận xét

0 Nhận xét