Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Hãy tắt đi...


* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)


Hãy tắt đi những âm thanh rộn rã
Mà lắng nghe tiếng con tim gọi mời


Thả cho lòng nhẹ bay khắp muôn nơi
Rồi ôm trọn yêu thương vào giấc ngủ.

Hãy tắt đi tiếng khóc than đâu đó
Nhoẻn miệng cười chào đón ánh bình minh
Là vinh quang cao cả, Đấng Phục Sinh
Đã bừng lên từ vực sâu u tối.

Dập tắt đi hỡi muôn vàn tội lỗi
Ta thắp lên nến Phục Sinh sáng ngời
Soi vào lòng, hỡi ai còn lạc lối
Chúa xót thương, dang tay đón gọi mời
Hãy tắt đi…Tắt đi…Tắt đi…

Đăng nhận xét

0 Nhận xét