Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Con đã về?


* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)

Con đã về, hay còn đi hoang?
Con đường xưa nay đã in mòn
Bóng hình Ngài ngồi đợi con đó
Dáng cây, ngọn cỏ, người đâu còn

Hỏi gió, gió ơi sao chẳng nói
Hỏi mây, sao mây chẳng trả lời
Con lạc bước đi về nơi đó
Có ai? Xin gửi nhắn đôi lời

Về đi con, đường kia dặm lối
Ngã rẽ nào, lẽ sống đời con
Về đây, dù thân con mang tội
Cha bao dung, tha thứ lỗi lầm
Đăng nhận xét

0 Nhận xét