Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Xuân về


* Maria Trương Thị Hữu (Gx.Kim Châu)

Xuân nhè nhẹ điểm trên làn tóc
Gió nghẹn ngào gói bọc tâm tư
Yêu thương trải vạn câu từ
Ngày xuân tẩm mực viết thư xanh màu.

Giữa Bình Định hò câu vọng cổ
Xuân đã về nước vỗ thuyền ghe
Cất cao giọng hát đợi hè
Gửi tình vạn dặm sắt se cõi lòng.

Mây lãng đãng chiều trông nỗi  nhớ
Én chao nghiêng vẫy ở nơi này
Xuân về chén nghĩa nồng cay
Những bông điên điển chở đầy ước mơ.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét