Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thư gửi người tuyệt vọng
  Con yêu dấu,

  Cha thấy những điều tốt trong con. Xatan không muốn gì hơn là làm cho con thất vọng trong tội lỗi và sự hổ thẹn của con. Ngoài những điều đó, Cha thấy điều tốt lành mà Cha đã tạo trong trái tim con. Ở đâu con thấy nỗi thất vọng, ở đó Cha thấy có lý do để hy vọng và trưởng thành. Ở đâu con thấy sự yếu đuối, ở đó Cha thấy có cơ hội để vinh quang Cha tỏa sáng. Ở đâu con cảm thấy thua thiệt, ở đó Cha thấy con trong sâu thẳm của Trái Tim Cha.

  Con yêu của Cha, con không bao giờ xa cách Cha. Mặc dù có thể con nghĩ rằng con xa cách Tình Yêu của Cha, mặc dù có thể con không bắt chước Cha về sự hoàn hảo, con vẫn không bao giờ xa cách Trái Tim Cha. Mãi mãi con ở trong tận sâu thẳm của Trái Tim Cha.
  Tình Yêu Cha dành cho con không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, không thể dò thấu. Cha yêu con khi con cảm thấy không đáng yêu. Cha rất buồn khi con nghĩ rằng con đã lạc xa nên bất xứng với Tình Yêu Cha. Không gì hơn là Sự Thật. Tình Yêu Cha dành cho con che lấp cả mọi tội lỗi của con và sự xấu hổ của con.

  Cha ước muốn con tin rằng Tình Yêu Cha hoàn toàn chi phối. Con không thấy điều đó trên khuôn mặt của Con Cha hay sao ? Con không thấy điều đó trên đầu của Con Cha bị gai nhọn đâm thâu hay sao ? Con không thấy điều đó ở chân tay của Con Cha bị đinh nhọn đâm thâu hay sao ? Hỡi con, đó là diện mạo của Tình Yêu, chính Tình Yêu đó bao phủ con, luôn luôn và mãi mãi. Mặc dù con cảm thấy xa cách, mặc dù con phạm tội và lầm lạc, Tình Yêu Cha dành cho con vẫn còn mãi.

  Hãy trở về với Cha. Cha đây mà. Cha là Sự Thiện mà con tìm kiếm, là tình yêu mà con khao khát, là bình an mà con ước muốn, là hy vọng mà con cần. Ngoài Cha, con không tìm kiếm được gì cả. Cha nói điều này không là làm con sợ hãi, mà là mời gọi con tìm sự nghỉ ngơi ở nơi Cha. Mặc dù con tìm kiếm ở bất kỳ nơi nào thì rồi con cũng chỉ thấy rằng mọi điều con khao khát đều được tìm thấy ở nơi Cha. Cha là sức mạnh mà con cần, là mỏ neo giữ con bám chặt, là nơi trú ẩn khỏi bão giông, và là nơi an nghỉ mà con cố gắng tìm kiếm. 

  Con yêu dấu, trái tim con sẽ không thất vọng vì Tình Yêu Cha sẽ sửa chữa. Con không xa ngoài Tình Yêu Cha. Con sẽ không bao giờ là người mà Cha lãng quên hoặc từ chối. Con không ở ngoài cuộc tu sửa, mặc dù con đường dẫn tới Ơn Cứu Độ đầy khó khăn, như Con Cha đã bảo đảm rằng Cha luôn ở bên con cho đến tận thế.

  Khi con nhìn Cha, Cha thấy con có nỗi thất vọng. Nhưng Cha thấy có sự tốt lành, niềm hy vọng, sự kiên nhẫn, và lòng thương xót. Khi Cha nhìn con, Cha thấy có nét phản ánh chính Cha. Con phản ánh hình ảnh Cha. Hãy bám vào Sự Thật với những gì con có. Khi niềm hy vọng dường như mất, hãy tìm kiếm chính con ở trong Cha.

  Con mãi mãi ở trong Trái Tim Cha… 
  Yêu con nhiều,

  Thiên Chúa, Cha của con.

  Đăng nhận xét

  0 Nhận xét