Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thơ: Lòng thương xót Chúa


LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Ba Ngôi kết hợp Nhiệm Mầu
Sinh ra vũ trụ hoàn cầu bao la.
Mọi loài trong đó giao ta,
Quản cai chăm sóc với Cha trên trời.
Ước chi suy gẫm cuộc đời,
Càng suy càng gẫm tuyệt vời tri ân!
Từ xưa Chúa đã âm thầm,
Biểu gieo tình mẹ an thần tình cha!
Phần nào diễn tả cho ta,
Tình cha tình mẹ chỉ là tượng trưng.
Để ta thấy rõ điểm dừng,
Nếu so với Chúa càng mừng suy tôn!
Vì tình thương Chúa luôn luôn
Vượt xa cha mẹ, với muôn nhiệm mầu.
Làm sao con biết ngỏ hầu
Ca lên tình Chúa, nguyện cầu tạ ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét