Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Cuộc thi Câu Chuyện Bên Hang ĐáCuộc thi CÂU CHUYỆN BÊN HANG ĐÁ


Trong dịp Giáng sinh 2018, các bạn tiểu chủng sinh Chủng viện Qui Nhơn gồm 47 người, mỗi bạn đếu thức hiện một hang đá nhỏ để mừng lễ. Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn đã kết hợp tổ chức một cuộc thi viết tựa đề “Câu chuyện bên hang đá”. Có 22 bạn tham gia với 21 bài văn và 1 bài thơ.
Ban Giám khảo gồm có: Lm Gioakim Nguyễn Đức Quang, Lm Giuse Trần Hoàng Thiện, Ô. Tađêô Nguyễn Thanh Xuân và Thạc sĩ Mácta Nguyễn Ngọc Thanh Hiền.

Kết quả:


Giải I: Ambrôsiô. Đoàn Long Phương Quang (Năm II)

Giải II: Giuse Nguyễn Thành Tâm (Năm III)

4 Giải III đồng bộ: Phêrô Trương Văn Quốc (Năm II), Giuse Nguyễn Duy Nguyên (Năm III), Phêrô Nguyễn Ngọc Huy (Năm I) và Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Năm II).

Xin chúc mừng các bạn đạt giải và xin mời quý độc giả cùng lắng nghe những câu chuyện Giáng sinh bên hang đá nhỏ.

Qui Nhơn, ngày 29-12-2018

Lm Gioan Phêrô Võ Tá Khánh

Trưởng ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn
Đăng nhận xét

0 Nhận xét