Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thơ: Xin Chúa nhắc nhở conXIN CHÚA NHẮC NHỞ CON


Nhiều người hay đi lễ
Sáng tối lại đọc kinh
Nhưng chỉ biết riêng mình
Làm Chúa buồn rơi lệ

Lời Chúa dạy yêu thương
Tuy nghe nhưng chẳng hiểu
Lửa mến yêu còn thiếu
Nên vẫn mãi sai đường
Chúa vẫn tỏ tình thương
Người hãy mau trở lại
Hãy thực lòng bác ái
Cuộc đời sẽ thêm hương

Tâm tình con khấn nguyện
Xin Chúa nhắc nhở con
Yêu người cho vẹn trọn
Lòng không còn xao xuyến

BÌNH KIM
17/10/2018

Đăng nhận xét

0 Nhận xét