Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thơ: Theo Chúa


THEO CHÚA!

-----------------


Theo Chúa chỉ biết Chúa thôi...
Con không cần tính lỗ lời ra sao ?.
Không cần chức vụ thấp cao...
Không cần tên tuổi thế nào cứ theo.

Theo Chúa dù biết gieo neo...
Không màng của cải giàu nghèo lo chi.
Theo Chúa chẳng ước mơ gì...
Ngoài Chúa nâng đỡ mỗi khi ưu phiền.

Công việc không chọn ưu tiên...
Ông này bà nọ gắn liền tuổi tên.
Không xếp hạng mục Top Ten...
Không thấy lợi lộc mà chen chân vào.

Theo Chúa sẽ được Chúa trao...
Sứ mạng truyền giáo Nước Trời mai sau.
Theo Chúa ân nghĩa bền lâu...
Đức Tin con sẽ đâm sâu nẩy mầm.

Theo Chúa nhỏ bé âm thầm...
Theo Chúa học lấy từ tâm của Thầy.
Theo Chúa hy vọng tương lai...
Hòa bình công chính một ngày không xa.

HÀ NGUYÊN SƠN.
( Cảm tác )

* Theo dòng suy tư của Đức Cố Hồng Y Fx
Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ Tịch Công Lý Hòa Bình " Bậc Khả Kính ".
* Trong Tác Phẩm Năm Chiếc Bánh & Hai Con Cá ( Chiếc bánh thứ hai )

Đăng nhận xét

0 Nhận xét