Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thơ: Mùa thu sám hối


MÙA THU SÁM HỐI


Cây kia cành lá sum suê
Như người giàu có say mê trần đời
Tích nhiều của cải cơ ngơi
Xuân qua hạ tới thu rời sang đông

Đời mình cứ tưởng mầu hồng
Thu sang lá rụng số không trở về
Trơ thân trụi lá gớm ghê
Thân cây sạch lá ê chề thảm thương

Lá xanh không biết khiêm nhường
Giờ đây kiệt xác thê lương thảm sầu
Khi xưa không biết nguyện cầu
Đêm lo ngày tính làm giầu cho nhanh

Làm giầu lắm lá cho xanh
Trái thì chẳng có lắm cành ích chi
Sinh lời hoa trái được gì
Nếu không sinh lợi chặt đi cho rồi

Ăn năn sám hối phục khôi
Tu tâm sửa tính phục hồi phát huy
Yêu người khốn khó hàn vi
Sinh nhiều hoa trái thực thi lời Ngài

Lê Danh Dương 
13/10/2018

Lá xanh = Đô la xanh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét