Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thơ: Giúp con luôn dõi bước chân

GIÚP CON LUÔN DÕI BƯỚC CHÂN


Mc 9,29-36

" Phần con nào hãy lắng nghe
Con Người sắp bị nộp tay người đời" 
Môn đệ không thể hiểu Người
Vì say men với bao lời tán dương.

Theo Ngài để bước trên đường
Đích là thập giá chẳng tường vinh quang
Ảo tưởng về những hào quang
Sa chân vào chẳng biết đàng về đâu.

Đối diện với những khổ đau
Chiên vào giữa sói, gối đầu cũng không
Mỗi ngày bao việc đo đong
Sướng vui hạnh phúc bão giông cuộc đời.

Điều lành ta nhận từ Người
Điều dữ lo sợ ý thời đuổi xua
LỜI hôm nay Chúa dẫn đưa
Giúp con tín thác ơn mưa móc Người.

Chúa trao thập giá cuộc đời
Ngài đo, Ngài đặt tính thời sức ta
Tin yêu thập giá nở hoa
Ơn Ngài đau khổ chính là hồng ân.

Giúp con luôn dõi bước chân
Hành trình của Chúa gập ghềnh Calve.
Lắng nghe Lời với đam mê
Thực hành Lời dẫn nẻo về bình an.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét