Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Làm việc vì Chúa hay vì ta!?

LÀM VIỆC VÌ CHÚA HAY VÌ TA !? 


Có rất nhiều hành động tự nó vốn tốt lành, song khi ta làm, đối với Thiên Chúa, ta chẳng có công trạng gì (xem Lc 17,10). Nếu muốn đòi có công trạng thì chỉ làm vì muốn tìm vinh quang cho chính mình…

Cái dấu hiệu cho biết người nào đó làm việc vì Thiên Chúa hay vì mình :

1 - Người làm việc vì Thiên Chúa, khi gặp thất bại không bao giờ bối rối, lo lắng, hoang mang, phiền não ; song khi ấy họ tự nhủ: "Thiên Chúa không muốn việc ấy thành công, nên tôi cũng không muốn, dẫu đấy là việc lành thánh và tôi đã cố gắng hết mình vì nó.”

2 – Luôn vui mừng trước thành công của người khác, y như mình thành công vậy.

3 – Không ước ao làm việc gì khác, chỉ làm việc vì đức vâng lời.

4 – Làm việc không màng lời khen, không tìm lời cám ơn, chẳng sợ phê bình, chẳng e khiển trách. Chỉ một mình Thiên Chúa vui là đủ. Khi thất bại chẳng buồn bã mất ăn mất ngủ, lúc thành công chẳng tự đắc kênh kiệu lên mặt. Giả như chút vinh quang hão huyền có thoáng qua cám dỗ trong lòng, người ấy sẽ đuổi đi ngay, giống như đấng đáng kính Jean d’Avila nói: "Mày đến muộn rồi! Ta đã dâng việc này cho Thiên Chúa!”

Có ba cách giữ chủ ý ngay lành khi làm các việc nhân đức :

 – Làm việc ấy để xin Chúa ban cho các ơn phúc đời này.
 – Dâng các việc ta làm để phạt đền các tội ta đã phạm, và đền phép công bằng Chúa, hoặc để xin những ơn thiêng liêng.
– Chỉ làm các việc đẹp lòng Chúa và theo Thánh ý Người. 

Lạy Chúa, túi con chẳng có của gì dâng cho Chúa, nhưng lòng và ý muốn của con có thể cho Chúa rất nhiều bằng cách chỉ muốn làm đẹp lòng Chúa mà thôi. AMEN.

(Trích lời của Thánh Anphongsô và Thánh Augustinô)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét