Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

[CLB Đặng Đức Tuấn] Danh sách thành viên và Bảng điểm tích lũy vào Đại học


DANH SÁCH THÀNH VIÊN CLB 2018 (Cập nhật tháng 11.2018) 

>> Mời xem tại: https://drive.google.com/file/d/1Zg16cw_Md5e3Q9fbnK2IItNBzOTpYHgU/view

BẢNG ĐIỂM TÍCH LŨY VÀO ĐẠI HỌC (Cập nhật tháng 9-2018)

>> Mời xem tại: https://drive.google.com/file/d/1NnoAvUBsx9l5j-8mxun49DhEBrQCTcZB/view


Đăng nhận xét

0 Nhận xét