Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thánh lễ ngày thường


THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG


Lễ sớm bình minh má ửng hồng 
Em chào hạnh phúc với thinh không 
Ban mai Thánh Thể chan đời rộng 
Ngày mới Tin Mừng ấm buổi đông 

Thiên Chúa trao duyên trời lộng bổng 
Chồng con chia phúc nụ hương phồng 
Gia đình thánh đức xanh mây lộng 
Giáo Hội chung xây sức vợ chồng.

Học Trò Nhỏ
Tháng Thánh Tâm Chúa '2018

Đăng nhận xét

0 Nhận xét