Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Sẽ không bao giờ muộn


* Gioakim Nguyễn Hoàng Hiệp (Gx.Trường Cửu)


Sống giữa đời hôm nay
Con người sao tha hóa
Chạy theo những phù hoa
Quên đường về nhà Chúa

“Công bằng” đã héo úa
Kẻ giàu được mời vui
Kẻ nghèo bị hất hủi
Lầm lũi có ai hay…

“Thật thà” gió cuốn bay
Toàn lọc lừa, gian dối
Không thành tâm thống hối
Lầm lỗi đã gây ra

Nước Trời cứ dần xa
Đến một ngày u tối
Không còn đường sám hối
Như người khách tha hương…

Hỡi người từ mọi phương
Mau quay về cùng Chúa
Vô biên như đại dương
Chẳng khi nào ngừng chảy…

Đăng nhận xét

0 Nhận xét